تبلیغات
چیز های گوناگون - لیست کتاب های سوم راهنمایی
چیز های گوناگون


© لیست کتاب های سوم راهنمایی

یکشنبه 3 شهریور 1387

درس فارسی

 

قیمت کل_ 3600 ریال

 

فصل اول- اسلام و انقلاب اسلامی

درس 1- در ستایش خدا

الهی!

دستور زبان 1- مروری بر درس های سال دوم

درس 2- بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران

مانند باران صمیمی

نگارش 1- مروری بر درس های گذشته

درس 3- سخنی با جوانان

نصیحت بی غرض

فصل دوم – اشنایی با طبیعت

درس4- ایات حق تعالی

دستور زبان2- اسم(1)

درس 5- اسرار درون زمین

سفر به درون زمین

نگارش 2- نامه نگاری(1)

درس 6_ تا سرا پرده ی گل

روشنی- من- گل- اب

فصل سوم_ جلوه های زندگی

درس 7- دانش نامه

پرواز

دستور زبان 3- اسم(2)

درس 8_ادم اهنی و شاپرک(1)

بیداری و هوشیاری

نگارش 3- نامه نگاری(2)

ادم اهنی و شاپرک(2)

زنده رود

فصل چهارم- مردم شناسی

درس 10- ای به هنر سرمه ی چشم جهان!

بهار شیراز

دستور زبان4- اسم (3)

درس11- همسایگان کویر

سفری به شهر بادگیر ها

نگارش 4- خلاصه نویسی

درس 12- گام به گام با افتاب

همه جای ایران سرای من است.

درس13_ اگر بخواهی زادگاهت را معرفی کنی چه می نویسی؟

فصل پنجم- اخلاق

درس 14- نامه ای به دوستی درد اشنا عمر عزیز

دستور زبان 5_ ضمیر(1)

درس 15-اسوه ی زهد و تقوا سیرت زیبا

نگارش 5_ گزارش نویسی

درس 16_ ازادی و ازادگی

خوی مردان خدا

فصل ششم – هنر

درس 17- راهی از تئاتر به سینما

نمایش در ایران

دستور زبان 6- ضمیر(2)

درس18- شعر ماندگار

ای آزادی

نگارش 6- یک روزنامه ی دیواری درست کنیم

درس19- از بلخ تا قونیه

از خامی تا سوختگی

غوغای بهار

فصل هفتم- علم

درس20- مردی از نوادر علم و دانش

درخت بقا

دستور زبان7- جمله های ساده و مرکب

درس21- وقتی خورشید می گیرد.

مرگ فرزند رسول

نگارش 7- هر چه می خواهد دل تنگت بگو

درس22- پاسداری از زبان فارسی

به نام او

وازه نامه

اعلام

 

پایان

نوشته کامپیوتری- سید مصطفی سیدی

 

به نام خدا

 

لیست کامل کتاب های درسی

 

1_ ریاضی

قیمت- 3800 ریال

فهرست مطالب

حساب و مجموعه های اعداد

مجموعه عدد های طبیعی

عدد های طبیعی

عدد اول

تعین عدد های اول

حل مسئله

توان

جذر

یاد اوری

جذر تقریبی

جذر اعداد اعشاری

امتحان جذر

مجموعه عدد های صحیح

نمایش مجموعه عدد های صحیح

جمع عدد های صحیح

تفریق عدد های صحیح

رسم 1

مجموعه عدد های گویا

معرفی اعداد گویا

نمایش اعداد گویا روی محور

تساوی کسر ها و کسرعلامت دار ها

جمع وتفریق عدد های گویا

ضرب وتقسیم عدد های گویا

مختصات و جبر

بردار

مختصات

تساوی بردار ها

جمع بردار ها

ضرب یک عدد در یک عدد بردار

بردار های واحد مختصات

رسم 2

جبر

عبارت های جبری

پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری

ساده کردن یک عبارت جبری

توزیع پذیری ضرب نسبت به جمع وتفریق

معادله

یاد اوری

روش حل معادله

راهبرد تشکیل معادله

رسم 3

هندسه 1

زاویه و دایره

دایره

وضع یک خط و یک دایره نسبت به هم

زاویه مرکزی

زاویه محاطی

تقسیم دایره به کمان های متساوی

چند ضلعی های منتظم

رابطه ی فیثاغورس

پیدا کردن رابطه ی فیثاغورس

استفاده از رابطه ی فیثاغورس

دوران

نماد های دوران

مجموعه ی دوران های یک شکل

رسم 4

تمرین دوره ای 1

اعداد حقیقی و امار

مجموعه عدد های حقیقی

نمایش عدد های حقیقی

محور عدد های حقیقی

امار

نمودار ستونی

میانگین

معادله های خطی

معادله ی خط

رابطه ی طول و عرض نقاط

رسم خطی که معادله ی ان داده شده است

نمودارمجموعه ای از نقاط صفحه

خط های غیر مبدآ گذر

شیب خط

صورت دیگر معادله ی خط

خط های موازی با محور ها
دستگاه معادله های خطی

حل دستگاه  معادلات خطی

راهبر تشکیل معادله

(دستگاه معادلات)

رسم5

هندسه ی 2

خطوط موازی و قضیه ی تالس

خط های متوازی با فاصله های متساوی

تقسیم پاره خط به قطعات متساوی

قضیه ی تالس

تشابه

شکل های متشابه

تشابه دو مثلث

حجم

هرم

مخروط

کره

رسم 6

تمرین دوره ای 2

 

پایان

نویسنده کامپیوتری _ سید مصطفی سیدی

 

به نام خدا

 

فهرست کتاب علوم

سال سوم راهنمایی

 

قیمت در تمام ایران_ 3800ریال

 

بخش اول- ماده و تغییرات ان

فصل1- درون اتم

فصل 2- اتم و ترکیب های شیمیایی

 

بخش دوم- زمین زیستگاه ما

فصل 3- سر گذشت زمین

فصل 4- زمین ساخت ورقه ای

فصل 5- فراتر از زمین

 

بخش سوم- انرزی- زندگی

 

فصل6- کار- انرزی و توان

فصل7- فشار

فصل8- بار الکتریکی

فصل9- جریان الکتریکی

 

بخش چهارم- دنیای زنده

 

فصل 10- انسان و حرکت

فصل11- هماهنگی و ارتباط

فصل12- نوجوانی و بلوغ

فصل 13- تولید مثل

فصل 14- آدمی و محیط زیست

پایان

نوشته کامپبوتری- سید مصطفی سیدی

نوشته شده در یکشنبه 3 شهریور 1387 و ساعت 04:08 ق.ظ توسط : مصطفی
ویرایش شده در - و ساعت -

|+| نظر ها ()